Dubai – UAE

<< SEDANG DIBANGUNKAN >>

Sebuah pejabat urusan akan dibuka di Dubai, UAE dalam masa terdekat. Pejabat ini berperanan mengurus segala urusan perniagaan di Timur Tengah. Ia juga merupakan satu laluan kepada HMG untuk mengembangkan perniagaan di sana.